Hunyo: Buwan ng Pamana ng mga Pilipino

0
192
Filipino struggles through history by Carlos "Botong" Francisco, 1964

Ngayong buwan ng Hunyo, abala ang ating komunidad sa pagdiriwang ng Filipino Heritage Month o Buwan ng Pamana ng mga Pilipino. At nangyayari ito sa iba’t ibang dako dito sa Canada.

Nariyan ang pagtataas ng ating bandila sa mga susing siyudad sa Canada, kasabay ang pagkanta sa Lupang Hinirang (Bayang Magiliw), at siyempre, pagsuot ng Barong Tagalog at Barong Pilipina. Maging ang mga opisyal na Canadian ay nakasuot rin ng Barong Tagalog!  

Maraming ipinamana sa atin mula sa mga naunang henerasyon, tulad ng mga tradisyon, damit, kanta at sayaw, pagkain,  laro, paniniwala, iba’t ibang wika, sining, at panitikan. Ipinamana rin sa atin ng mga naunang henerasyon ang  mga positibong pag-uugali, halimbawa, pagiging matulungin, mapagkalinga, masipag, mapagkapwa, at may diwa ng bayanihan.

Alam natin at pinagmamalaki natin ito bilang mga Pilipino. Ngunit may mga tumatalikod sa ganitong mga pag-uugali at nagsasamantala sa ating mga kababayan na hangad na makapagtrabaho at nagbayad pa mandin! Sa dami ng mga pinagsamantalahan ng ahensiyang ito, nasasalamin ang  hirap ng kabuhayan sa atin. Nabalitaan ba ninyo sa telebisyon at radyo ang kuwento ng  mga kababayan natin na  niloko at pinagsamantalahan ng isang ahensiya na The Promise Land Consultancy? Naku, walang Promise Land, naging Promise Lang pala! Sa madaling salita, pinagkakitaan ang maling tiwala sa kanila ng ating mga kababayan. Ngayon ang grupong ito ay kilala na sa pangalang Justice for the Victims of The Promise Land Consultancy (J4VTPLC).

Isang bagay na ipinamana rin sa ating mga Pilipino ay ang paggiit sa ating karapatang pantao, ang paglaban para sa ating kalayaan at soberanya, at ang pagmamahal sa bayang Pilipinas at mamamayang Pilipino, kahit na malayo tayo at nasa ibang bansa. Mababasa ito sa kasaysayan ng mamamayang Pilipino at kalagayan ng kasalukuyang panahon.  

Hindi matatawaran ang kagitingan ng ating mga ninuno na nauna sa atin — ang mga manggagawa at magsasaka, ang kabataan, kababaihan, ang mga nasa kilusang mapagpalaya, ang mga sandatahan na lumaban sa Espanya, Amerika, Hapon, at Amerika muli at ang mga sumunod na mga rehimen sa Pilipinas. Sa kasalukuyang panahon, kilala ang Pilipinas dahil sa pinakamahabang  digmaang sibil sa Asya, isang pamanang pinanghahawakan na ipagtanggol ang bayan at labanan ang mga mapaniil. Matapang ang ating lahi.

Gamitin natin ang Buwan ng Pamana ng mga Pilipino sa mga talakayan ng ating kasaysayan at ang kagitingan ng ating lahi. Alamin kung bakit ang Independence Day ay tinawag na “Hinde-pendence Day” o “End Dependence Day”! Mapanlikha talaga ang Pilipino sa paggawa ng ganitong mga salita!

Gamitin natin ang Buwan ng Pamana na lalong igiit na hindi tayo susunod-sunuran sa dikta at mga pangako ng Amerika at maging ng Tsina. Ang interes ng mamamayang Pilipino at hindi ng ibang bansa ang dapat ipaglaban!

Nagsimula tayo sa kolum na ito sa pagbanggit ng pagtataas ng bandila ng Pilipinas. Maganda ang ating bandila at ang kuwento tungkol dito.

Nabanggit rin natin ang pagkanta sa Lupang Hinirang. Mabigat ang laman ng katapusan ng Pambansang Awit:

“Aming ligaya, na pag may mang-aapi, Ang mamatay ng dahil sa iyo!”

Iyan ang dakilang pamana sa atin ng mga ninuno natin, na kapag may mang-aapi sa ating bayan, tayo ay handang lumaban, at magbuwis ng buhay kung kinakailangan.###

Magiting ang ating lahi, ito ang ating ipagbunyi! ###